Artikel 1.
1. In de periode van september t/m juni in het volgende jaar wordt de competitie georganiseerd.

2. Wanneer de bond andere competities organiseert dan de officiële, wordt zulks medegedeeld op het officieel orgaan, te weten de website dbbr.nl.

3. De bond deelt eveneens mee in hoeverre de regels van de niet-officiële competitie afwijken van die van de officiële competitie.