Artikel 11.
1. De competitieweek loopt vanaf maandag tot en met de vrijdag daaropvolgend.

2. De wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijd is uitgeschreven. Uitstellen niet mogelijk.

3. De aanvang van de competitiewedstrijd is voor 20.30 uur.

4. Het desbetreffende wedstrijddartsbord moet minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid worden gesteld minimaal een kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.