Artikel 13.
1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door schrijvers van het thuisspelende team.

2. Het bestuur kan scheidsrechters aanduiden.

3. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.

4. Slechts op verzoek van de speler, die aan de beurt is, mag de scheidsrechter mededelen hoeveel punten gescoord zijn met een of meerdere darts.

5. De score mag pas geschreven worden, nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.

6. De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen, nadat de score is genoteerd.

7. Nadat de volgende speler zijn eerste darts heeft geworpen, is geen beroep op de score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk, nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd.

8. De scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.