Artikel 14.
Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten;

1.

a. 1 x round robin beste uit negen legs
4 x beste uit zeven 501 individueel open start dubbel einde, 4 x beste uit vijf 701 paren open start dubbel einde.

b. 1 x round robin beste uit negen legs
4 x beste uit vijf 501 individueel open start dubbel einde, 4 x beste uit vijf 701 paren.

c. 4 x beste uit vijf 501 individueel open start dubbel einde, 4 x beste uit vijf 501 paren open start dubbel einde.
1 x 1001 gehele team open start dubbel einde.

d. 4 x beste uit vijf 501 individueel open start dubbel einde, 4 x tactics paren.
1 x 1001 gehele team open start dubbel einde.

e. 4 x beste uit vijf 501 individueel open start dubbel einde, 4 x tactics paren
1 x 1001 gehele team open start dubbel einde.

2. Voor de divisies in de seniorencompetitie geldt:
a. Eredivisie speelt het speltype genoemd onder lid 1. sub a.
b. Eerste divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1. sub b.
c. Tweede divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1. sub c.
d. Derde en lagere divisie spelen het speltype genoemd onder lid 1. sub d.

3. Voor de divisies in de juniorencompetitie geldt:
a. Eerste divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1. sub c. of d.
b. Tweede divisie speelt het speltype genoemd onder lid 1. sub d. of e.
c. Derde en lagere divisies spelen het speltype genoemd onder lid 1. sub e. of f.

4. Voor de divisies in de adspiranten en pupillen competitie geldt een van de onder lid 1. sub c., d., e. of f. genoemde speltypen al dan niet in een aangepaste vorm (bijvoorbeeld niet eindigen met een dubbel). Dit ter beoordeling van het bestuur.

5. Het uitspelende team begint de wedstrijd. Dit team zal alle oneven partijen beginnen.

6. Vóór aanvang van de wedstrijd bepalen de aanvoerders de volgorde van de spelers, waarin zij hun individuele partijen spelen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar. Deze volgorde dient vóór aanvang van de wedstrijd op de spelerskaart ingevuld te worden.

7. a. Wanneer er met paren gespeeld wordt, bij de speltypen genoemd onder lid 1.
sub a., b. en c speelt elk paar van het thuisspelende team tegen elk paar van het bezoekende team. Het bezoekende team heeft de keuze tussen wisselen na afloop van de eerste partij. Wisselt het bezoekende team van paar, dan blijft het paar van het thuisspelende team staan. Wisselt het bezoekende team niet van paar, dan moet het thuisspelende team van paar wisselen. Als het bezoekende team niet wisselt, blijft bij hen koppel 1 staan.
b. Voor de speltypen genoemd onder lid 1. sub d. en c. geldt hetzelfde als onder lid 7. sub a. met dien verstande, dat na twee partijen deze regel geldt.

c. Een speler mag maar voor 1 koppel uitkomen.
Het wisselschema is als volgt:
Bezoekende team wisselt niet koppel 1 – koppel 1
koppel 1 – koppel 2 koppel 2 – koppel 2 koppel 2 – koppel 1
Bezoekende team wisselt wel koppel 1 – koppel 1
koppel 2 – koppel 1 koppel 2 – koppel 2 koppel 1 – koppel 2

8. Bij het spelen met het gehele team mag de aanvoerder de volgorde van zijn spelers veranderen. Deze nieuwe volgorde wordt op het scorebord opgeschreven.

9. Volgorde van de partijen in de speltypen.

a. Voor de onder lid 1. sub a., b., c en d genoemde speltypen geldt;
– individuele partijen
– de partijen met de paren
– de partij met het gehele team
– met uitzondering in sub a en b, hier wordt begonnen met de round robin (teamwedstrijd)

10. a. Bij partijen, die met een open start worden begonnen, tellen direct alle
gescoorde punten.
b. Bij partijen, die met een dubbel start worden begonnen, tellen de gescoorde punten, nadat een dubbel is geworpen. Deze dubbel telt mee in de score.
c. Alle partijen, die moeten eindigen met een dubbel, eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 (nul) is bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig om de game te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd.
d. De tactics wordt gespeeld over drie kruisjes. Men moet in score voor staan wil men de partij winnen. Gelijkspel wordt direct overgespeeld. Dit lid is van kracht zover lid 4. niet van toepassing is.

11. Voor elke gewonnen partij ontvangt het team een wedstrijdpunt.

12. Een competitiewedstrijd dient een vloeiend verloop te hebben, oponthoud door bijvoorbeeld rookpauzes kan worden voorkomen door alleen te roken op momenten dat een speler/spelers niet aan de beurt is/zijn.