Artikel 15.
1. Alleen de bij/door de D.B.B.R. uitgegeven/ te downloaden wedstrijdformulieren zijn geldig.

2. Beide aanvoerders moeten voor de aanvang van de wedstrijd de namen en registratienummers van de spelers op het wedstrijdformulier invullen.

3. Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien van de handtekening van beide aanvoerders.

4. De wedstrijdresultaten worden door de captain, reservecaptain of een lid dat kan inloggen ingevoerd op de website van de D.B.B.R. De papieren wedstrijdformulieren worden gedurende het seizoen door de captain bewaard. Is het wedstrijdformulier niet leesbaar of onvolledig ingevuld, dan kan het team nul punten krijgen.

5. De wedstrijdresultaten moeten binnen 3 dagen door de (reserve) Captains zijn ingevoerd dan wel bevestigd. In gebreke blijvende teams krijgen automatisch 2 strafpunten toegekend. Tegen deze maatregel is geen verweer mogelijk.

6. Van iedere speler die 180 heeft gegooid in één beurt, worden naam en spelersnummer genoteerd in het hiervoor bestemde gedeelte van het wedstrijdformulier. Dit geldt ook voor de volgende hoge finishes:
• In de eredivisie en eerste divisie: finishes vanaf 131
• In de tweede divisie: finishes vanaf 120
• In de derde en vierde divisie: finishes vanaf 100.
Hoge finishes in de bekercompetitie worden niet meegeteld, met uitzondering van 170-ffnishes. 180 in de bekercompetitie wordt niet meegeteld.

7. Om competitievervalsing te voorkomen mogen tijdens de laatste zes speelrondes van de competitie geen wedstrijden meer worden uitgesteld.

8. Indien een niet terechte finish of 180 wordt gemeld, zullen zowel de speler als de beide captains die het formulier ondertekenen voor de rest van het seizoen en het daaropvolgende seizoen worden geschorst.