Artikel 16

  1. Deelname aan de beker is vrij voor alle teams. Om deel te kunnen nemen aan de bekercompetitie, dient men het vakje beker aan te vinken bij het inschrijven van het team voor de reguliere competitie.
  2. Indien een team afwezig is zonder geldige reden ( Dit te bepalen door de wedstrijdsecretaris of het bestuur ) zal dit team en deze spelers voor de komende 2 seizoenen worden uitgesloten van deelname aan de beker .Hierop is geen beroep mogelijk.
  3. Speltype bekerwedstrijden

Om aan de wens van verschillende leden/teams tegemoet te komen, en om onduidelijkheid weg te nemen over of het al dan niet toegestaan is om af te wijken van het voorgeschreven speltype, wordt met ingang van seizoen 2018-2019 een ‘flexibel’ speltype voorgeschreven. Als uitgangspunt is gekozen om het speltype te hanteren dat ook  tijdens het nationale bekerkampioenschap door de NDB wordt gehanteerd. Hiervan kan per onderdeel (singles, koppels, teamgame) worden afgeweken, onder de voorwaarde dat beide captains vooraf overeenstemming bereiken over het gewenste speltype en dit voorafgaand aan de wedstrijd op het wedstrijdformulier vermelden, voorzien van beide handtekeningen. Verschillende combinaties zijn daarmee toegestaan.

NB 1: Uiteraard strijden we binnen de DBBR (in tegenstelling tot bij het nationale kampioenschap) om de best of 9 punten aangezien hier slechts 1 wedstrijd per avond wordt gespeeld. Uitzondering betreft de finaleavond, waar de halve finale en finale over een best of 7 format worden gespeeld.

NB2: Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dient het speltype zoals vermeld onder ‘Uitgangspunt’ gehanteerd te worden!

Mogelijke speltypen:

Uitgangpunt Alternatieven
Singles

·         4 x Single 501 best of 5

Singles

·         4x Single 501 best of 7

Koppels

·         4 x Koppels 701 best of 5

Koppels

·         4x Koppels 701 best of 3

·         4x Koppels 501 best of 5

·         4x Koppels 501 best of 3

·         4x Koppels Tactics best of 3

·         4x Koppels Tactics best of 1

Teamgame

·         1x Teamgame 1001 best of 1

Teamgame

·         1x Round Robin 501 best of 9

(deze mag als 1e of als 9e punt gespeeld worden)

 

  1. De winnaar van de Bekercompetitie zal in een onderlinge wedstrijd uit komen tegen de winnaar van de Eredivisie. Indien de winnaar van de Beker en de Kampioen van de Eredivisie het zelfde team zijn , zal deze wedstrijd worden gespeeld tegen de nummer 2 van de Eredivisie
  2. Het team dat kampioen is geworden zal met de andere kampioenen van de lidorganisaties op een nader door de NDB aan te geven wijze uitmaken wie de Kampioen van Nederland wordt.
  3. Vanaf de laatste 16 teams is het niet meer toegestaan om een invaller mee te laten spelen voor de bekerwedstrijden.