Artikel 17.
1. Het team, dat in zijn divisie het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van die divisie.

2. a. Indien in een divisie twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten
hebben behaald zal eerst het aantal gewonnen wedstrijden worden geteld, het team met de meeste gewonnen wedstrijden zal dan als hoogste team eindigen, indien dit nog gelijk is wordt tussen deze team’s het onderling resultaat van de uit en thuiswedstrijden berekend, het team met de meest behaalde punten is de kampioen.

b. Indien na telling van het onderling resultaat de stand nog gelijk is zal er 1 wedstrijd worden gespeeld op neutraal terrein ( aan te wijzen door de wedstrijdsecretaris).

c. In de eredivisie spelen de nummers 11 en 12 een nacompetitie tegen de nummers 2 van de eerste divisies. Dit zal op 1 dag gebeuren op een door de competitieleider aan te wijzen plaats en tijdstip.

Het onder lid 2. a. vermelde, geldt ook voor promotie/degradatie wedstrijden. De teams, die kampioen zijn geworden in hun divisies, zullen met de andere kampioenen van de lidorganisaties op een nader door de N.D.B. aan te geven wijze uitmaken, wie kampioen van Nederland wordt.