Artikel 18.
De secretaris van het bestuur bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende tenminste 5 (vijf) jaar.