Artikel 3.
1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 geregistreerde spelers. Er is geen maximum

1.1
Het is mogelijk om een jeugdspeler deel te laten nemen aan de senioren competitie.
Deze jeugdspeler moet voor aanvang van het competitie seizoen 1 september van het betreffende jaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Voor jeugdspelers welke op deze datum nog geen 16 jaar zijn zal geen dispensatie worden verleend.

1.2 Als er een jeugdspeler wordt opgesteld in een wedstrijd , dient vooraf contact te worden opgenomen met het betreffende speellokaal / Captain om te informeren naar de regels rondom leeftijd in het betreffende speellokaal.
Indien er in het betreffende speellokaal regels zijn voor bezoekers onder de 18 jaar kan deze jeugdspeler niet worden opgesteld.

2. a. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een
captain aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.
b. Een captain is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn team.

3. Indien een gewoon lid, erelid, lid van verdienste c.q. lid-wedstrijdofffcial aan de competitie wenst deel te nemen, dient bij inschrijving te worden vermeld voor welk team men wenst uit te komen.

4. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de captain van dat team.

5. Een lid die zich inschrijft zonder vermelding van teamnaam, zal ingeschreven worden als niet competitie gerechtigd speler.