Artikel 5.
1. Een team dat een naam heeft gekozen, die door het bestuur is geaccepteerd, zal door de tegenstanders moeten worden geaccepteerd.

2. De teamleden moeten in het bezit zijn van een spelerspas. Zonder deze spelerspas mag niet gespeeld worden.

3. Tot speelweek 13 is het eenmalig mogelijk om over te stappen naar een ander team ( z.g. Transferperiode)

3. a. Deze transfer is alleen mogelijk als er een volledig team over blijft , dat wil zeggen er moeten minimaal 4 spelers over blijven.

3. b. De transfer is alleen mogelijk naar een team uit dezelfde divisie of hoger. Transfer naar een lagere divisie is niet mogelijk, met als uitzondering, indien deze speler/speelster nog geen wedstrijden heeft gespeeld voor het team waar hij bij is ingeschreven.

4. Teamwisseling kan niet meer plaatsvinden gedurende de laatste 6 weken van de competitie.

5. Teamwisseling van een speler van een hogere divisie naar een lagere divisie tijdens de competitie, kan uitsluitend met toestemming van het bestuur.

6. a. Indien minimaal 2/3 van de leden van een team onder een andere naam in
dezelfde, of in een andere speelgelegenheid wensen te spelen, behouden de spelers, die de meerderheid bezitten, hun plaats in de divisie waarin zij spelen.
b. Bij 4 spelers hebben de 2 spelers waarbij de captain zit de meerderheid.
c. De overige leden van het team, die onder dezelfde naam, in dezelfde of in een andere speelgelegenheid, blijven of gaan spelen, worden geacht zich als nieuw team in te schrijven.

7. a. Een team, dat zich als nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste
divisie van die afdeling waarin dat team is ingeschreven.
b. Indien een nieuw team uit meer dan de helft bestaat uit spelers die eerder in een hogere divisie hebben gespeeld dan de laagste divisie, heeft het bestuur het recht om deze teams hoger in te delen dan de laagste divisie, maar niet hoger dan de tweede divisie. Dit is overigens alleen mogelijk,
indien in die divisie plaats vrijgekomen is door opgeheven teams.

8. Spelers, die deel uitmaken van een team, dat zich terugtrekt uit de competitie, zijn uitgesloten voor verdere deelname aan de competitie. Tevens zijn de maatregelen, zoals vermeld in Art. 2. 5 van toepassing.