Artikel 6.
1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van 2 (twee) reservespelers, welke geregistreerd moeten zijn voor dat team.

2. Een reserve mag pas ingezet worden na afloop van een partij. (Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen).

3. De speler, die door een reservespeler is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd, nadat de wedstrijd is voortgezet.

4. Het is toegestaan om per team maximaal 5 maal per seizoen één invaller deel te laten nemen aan de wedstrijd, die afkomstig is uit een lagere divisie of uit een team uit de andere poule van dezelfde divisie.

5. De in lid 4. genoemde regel is alleen toegestaan met toestemming van de tegenstander, en dient vooraf verzocht te worden.

6. De invaller van een ander team moet zich ten alle tijden kunnen legitimeren met een spelerspas (of een copy hiervan).

7. Een speler mag maximaal 3 maal per seizoen invallen, mits hij in het bezit is van een geldige spelerspas. Tevens zijn de captains verplicht om de invaller te vermelden op de wedstrijdkaart. Indien de speler meer dan 5 maal per seizoen heeft ingevallen, wordt deze persoon geschorst tot het eind van de competitie en het team, waar deze persoon heeft ingevallen, krijgt 2 strafpunten. Bij het niet invullen van een invaller op de wedstrijdkaart, ontvangt het betreffende team 2 strafpunten.

8. Het is bij kampioenswedstrijden en/of promotie/degradatie wedstrijden niet toegestaan invallers te laten spelen.

9. Het is in de laatste 3 weken van de competitie niet meer toegestaan om een invaller te gebruiken c.q. in te zetten .

10. Het is vanaf de laatste 16 teams in de bekercompetitie niet meer toegestaan om een invaller te gebruiken c.q. in te zetten.