Artikel 8.
1. Controle van de registratiekaarten en de banen kan geschieden door controleurs, te weten;
a. het bestuur;
b. de door het bestuur daartoe speciaal aangewezen personen.

2. Controleurs moeten zich als zodanig kunnen legitimeren.

3. Elk lid is verplicht alle medewerking te verlenen aan controleurs.

4. Baancontrole;
a. Indien de ba(a)n(en) niet wordt goedgekeurd, zal de wedstrijdleider de desbetreffende team(s) een schrijven doen toekomen. Deze teams krijgen dan 14 dagen de tijd om deze ba(a)n(en) op orde te brengen.
b. Indien de ba(a)n(en) na 14 dagen nog steeds niet op orde is, wordt de desbetreffende speelgelegenheid uit de competitie verwijderd.
c. Deze schorsing geldt alleen, wanneer de ba(a)n(en) niet in orde wordt bevonden door het bestuur/controleurs.
d. De desbetreffende teams moeten gedurende de periode van de schorsing elders een speelgelegenheid vinden.
e. De schorsing eindigt niet eerder dan, dat er een vermelding van goedkeuring op de standenlijst heeft gestaan.

5. Indien een baan wordt goedgekeurd, wordt hier een nader te bepalen bewijs van goedkeuring naast gehangen.