Artikel 9.
1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
a. in goede staat, zonder beschadigingen;
b. volkomen vlak;
c. de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend;
d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven;
e. de dubbel 20 moet rood zijn.

2. De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 1,73 meter (+ of – 1 cm.) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de drempel.

3. a. De achterkant van de drempel moet zich op 2,37 meter bevinden, horizontaal
gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2,93 meter vanaf de roos tot de drempel. De werpafstand begint achter de drempel.
b. De hoogte van het in lid 3.a. bedoelde drempel bedraagt tussen 3,5 cm en 6 cm. De lengte bedraagt minimaal 60 cm.

4. Voor aspiranten en pupillen kunnen de afstanden genoemd in lid 2. en 3. verminderd worden. Dit ter beoordeling van de landelijke jeugdcommissie.

5. a. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze
wordt aangetekend op een scorebord vóór de in lid 2. vermelde drempel. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het dartsbord zijn opgehangen.
b. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.

6. a. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, indien er twee spots worden gebruikt moet deze verlichting aan de volgende waarden uit onderstaande tabel voldoen. Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de dartlijn worden aangebracht.

Afstand voorkant dartsbord tot spots (in cm) Hoogte spots ten opzichte van de roos (in cm)    Sterkte van elke spot (minimaal)(in Watts)  Onderlinge afstand tussen de spots (in cm)
75 – 100 40 – 50 75 30 – 40
100 – 125 50 – 60 75 30 – 40
125 – 150 60 – 70 75 40 – 50
150 – 175 70 – 80 100 40 – 50
175 – 200 80 – 90 100 50 – 60
200 – 250 90 -100 150 50 – 60

b. De verlichting van het dartbord kan ook volstaan met één lamp/ledstrip van een
dusdanige sterkte, dat er geen schaduw op het dartbord ontstaat, wanneer de darts in het bord zitten.