ALV 2024 op Woensdag 3 April 2024

in de Leidse Dart Vereniging

Woensdag 3 April 2024 nodigen we jullie graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van de DBBR. We starten om 20.00 uur in de Leidse Dart Verening te Leiden.

Concept Agenda :
1. Opening
2. Notulen ALV 2023
3. Ingekomen stukken, deze kan je insturen tot en met 17 Maart 2024

  • Locatie Jeugd
  • terugkeer Captainsgame
  • puntensysteem ( 3 winst, 1 gelijk, verlies 0 )

4. Jaarverslag 2022 – 2023
pauze
5. Financieel verslag 2023
6. Samenstelling bestuur DBBR / commissies 2023 – 2024
7. lopende seizoen en vooruitzichten 2023 – 2024
8. Rondvraag
9. Sluiting

De conceptnotulen van de ALV 2023 staan online onder organisatie -> notulen/agenda/statuten. Deze kunnen alvast worden ingezien.

Hopelijk tot dan op de Algemene leden vergadering 2024