DartsbaanMatenVoor een wedstrijdbaan is een minimale ruimte nodig met een lengte van 4 meter, een breedte van 3 meter en een hoogte van 3 meter.

Thuis kan er ook met een kleinere ruimte worden volstaan. Het dartbord moet zo worden opgehangen dat het midden van het bord (de Bullseye) 1,73 meter boven de vloer hangt.

De afstand van de werplijn (oche, uitspraak: ‘okkie’) tot de voorkant van het dartbord bedraagt 2,37 meter. De oche moet minimaal 50 centimeter breed zijn en de hoogte bedraagt tussen de 3,8 en 6 centimeter.

Ter controle van deze 2 afmetingen kan de diagonale lijn tussen het hart van het dartbord tot de oche gemeten worden. Deze behoort dan 2,93 m te zijn.

Verder moet er voldoende verlichting aanwezig zijn, zodanig dat er geen hinderlijke schaduw op het bord ontstaat als de darts in het bord zitten.

PDF banen keuren 2022 :

Banen keuren 2022

1. Dartbord
A. In goede staat, zonder beschadigingen.
B. Volkomen vlak.
C. Gestabiliseerd, er mag geen beweging in zitten (bijvoorbeeld als een pijl het bord raakt).
D. De draden mogen niet rond zijn, moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend.
E. De nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven.
F. De dubbel 20 moet rood zijn.
G. Om het bord dient pijl beschermend materiaal zitten van minstens 11 cm omtrek.
H. Een dartbord moet van het materiaal sisal zijn.
I. De horizontale en verticale afstand mogen maximaal 0,5 cm afwijken. De diagonaal mag maximaal 1,0 cm afwijken.

2. Oche
A. De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een oche (verhoging).
B. De oche dient tussen de 3,8 cm en 6 cm hoog te zijn.
C. De breedte dient minimaal 50 cm te zijn.
D. Een oche moet altijd stabiel zijn.
E. Tussen de oche en dartsbord dient pijn beschermend materiaal aanwezig te zijn van minstens 61 cm breedte en 2,37
cm lengte

3. Schrijfbord
A. Als er gebruik gemaakt wordt van een elektronisch scorebord dienen altijd de laatste drie scores zichtbaar te zijn.
B. Een scorebord/schrijfbord dient naast het dartbord te zijn opgehangen.
C. De afstand tussen een scorebord / schrijfbord en de bull dient minimaal 40 cm te zijn.
D. De schrijver moet elk vak dat punten oplevert kunnen zien vanaf zijn of haar plaats.

4. Dartbaan & Vrije ruimte
A. Een totale dartbaan (baan + scorebord) dient minstens 1.25 meter breed te zijn.
B. Binnen het speelveld mogen zich geen obstakels bevinden.
C. Binnen het speelveld mogen zich alleen de scheidsrechter, schrijver(s) en speler(s) bevinden die op dat moment
actief betrokken zijn bij de wedstrijd.
D. Rondom de speler dient zich altijd een vrije ruimte van 0,75 cm in omtrek te bevinden.
E. Hoekbanen dienen voorzien te zijn van een hoge afscheiding, minimale hoogte 1,73 cm, tot minimaal aan de oche.
F. De dartbaan mag zich niet bevinden in een ruimte waar gerookt wordt.

5. Verlichting
A. Een dartbord moet goed verlicht zijn en er mag bijna tot geen schaduw aanwezig zijn.
B. De verlichting mag nooit een verblindende uitwerking hebben op spelers of schrijvers.
C. De opstelling van de verlichting mag de darter op geen enkele wijze hinderen of belemmeren van zijn worp.
D. Het schrijfbord moet op zodanige wijze verlicht zijn dat het voor de spelers duidelijk zichtbaar is.
E. Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘LED surround verlichting’ dan dient de gemeten lichtsterkte op
de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn. Daarnaast dient de verticale afstand van de bull tot de
bovenste rand van de surround minstens 27,5 centimeter te zijn. Dit geldt bij een diepte van de surround van 9,5 cm
of kleiner. Elke 0,5 cm extra diepte geeft een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de bull
tot de rand van de surround.