Beste DBBR leden, mijn naam is Petra Hakker, met ingang van 24-01-2016 ben ik vertrouwenscontactpersoon voor de DBBR, ik heb hiervoor een cursus gevolgd bij NOC*NSF.

Wanneer je een melding hebt over discriminatie, pesten , agressie, seksueel ongewenst gedrag of ander gedrag waar je je niet prettig bij voelt kan je met mij contact opnemen.

Ik luister naar je en samen gaan we kijken naar een oplossing en welke stappen er genomen
kunnen worden . Dit alles gebeurt in vertrouwen en je bepaalt zelf welke stappen er gedaan moeten worden

Bij een strafbaar feit moet de politie betrokken worden. Als Vertrouwens/Contactpersoon doe ik na afloop een anonieme schriftelijke terugkoppeling naar het DBBR bestuur.

Indien nodig kan je een melding doen via het volgende emailadres: vcpdbbr@gmail.com
Vermeld hierin je naam en telefoonnummer en ik neem binnen 1 dag contact met je op.