Divisiekampioenschappen seizoen 2023 – 2024

in Partycentrum de Zijl op 26 Mei 2024

Goedendag allen,

Zondag 26 mei 2024 zullen de divisiekampioenschappen worden gehouden in Partycentrum de Zijl.

De zaal is open vanaf 11:00 uur, en om 12:00 uur zullen we starten met de loting en hierna de wedstrijden. Mocht je buiten het parkeerterrein van Partycentrum de Zijl parkeren, let er dan op dat dit betaald parkeren is.

Kampioenen:
– Divisie 1A en 1B, B03 wedstrijden
– Divisie 2A, 2B en 2C in een poule
– Divisie 3A, 3B en 3C in een poule
– Divisie 4A en 4B, B03 wedstrijden

Eredivisie: The Peaky Blinders *
1A: Sakkiemoto’s
1B: Dartiesten
2A: Goeie Laatste
2B: Yabba Dabba Doo
2C: LHVW
3A: Dat kan nooit!
3B: Leidsche Boys
3C: LDV Vriendenteam
4A: Tasaki
4B: Luigi’s 2.0
Let erop dat je deze Divisiekampioenschappen nog speelt met het team waarmee je in het seizoen 2023-2024 hebt deelgenomen aan de competitie. Dit geldt ook voor de Nederlandse Kampioenschappen die worden georganiseerd door de NDB.
* The Peaky Blinders zijn al geselecteerd voor de Divisiekampioenschappen.

Wij zorgen ervoor dat er een hand-out van onderstaande informatie aanwezig is op de finaledagen, evenals wedstrijdformulieren. Natuurlijk mag je ook de formulieren uit je competitiemap gebruiken.

Speltype Finaledag Divisie kampioenschappen
a. Het speltype dat tijdens de finaledagen gehanteerd wordt, is als volgt:

 

 

 

b. Voor de wedstrijd wordt er getost wie de oneven single- en koppelpartijen begint en wie er de
even single- en koppelpartijen begint. Als blijkt dat het verkeerde team is begonnen, dient de
betreffende partij opnieuw te worden gestart. Dit kan alleen als de fout is gesignaleerd voordat de
eerste leg is beëindigd.

c. Bij een gelijke stand in legs, zal bij de laatste beslissende leg d.m.v. bull gooien bepaald worden wie
deze leg begint.
Voorafgaand aan de teamgame wordt er tevens voor de bull gegooid om te bepalen welk team deze
teamgame begint.

d. Bullregel volgens het algemeen wedstrijdreglement De individuele speler, dan wel speler van het
team of koppel, dat de eerste leg van de partij is begonnen, werpt als eerste voor de Bull. In zijn/haar
beurt zal iedere speler blijven gooien totdat een dart geldig in het dartbord blijft zitten. Indien de
dart in het “25” of “50” veld zit dient deze dart altijd, na controle door de scheidsrechter, uit het
bord gehaald te worden voor de tegenspeler aan de beurt is. Indien de dart buiten deze velden zit
moet de dart te allen tijde in het bord blijven zitten. Op verzoek van de speler die als tweede gooit,
mag de dart van de eerste speler uitsluitend door de scheidsrechter recht gezet worden. Hierbij mag
de punt van de dart niet uit het bord gehaald worden. De scheidsrechter zal de eerste beurt in de
beslissende leg toekennen aan die speler, die zijn/haar dart het dichtst bij de Bull heeft geworpen.
Als beide darts in het “25” of “50” veld zitten, of als beide darts naar oordeel van de scheidsrechter
op gelijke afstand van de Bull zitten, moeten de spelers opnieuw gooien om een beslissing te
bereiken, maar dan in omgekeerde volgorde. Dit herhaalt zich totdat een beslissing is gevallen. Bij
een koppel- dan wel teamwedstrijd dienen in deze situatie de koppelspelers om beurten te gooien,
bij een teamwedstrijd de eerstvolgende teamspeler volgens de vastgestelde volgorde.
Indien meerdere teams, na bepaling van de eindstand volgens het algemeen wedstrijdreglement,
precies gelijk staan, volgt
i. het aantal gewonnen wedstrijden.
ii. het puntensaldo (aantal gewonnen punten minus aantal verloren punten).
iii. bij gelijke stand, na toetsing van bovenstaande, het aantal gewonnen punten.
iv. mocht er op basis van bovenstaande nog geen beslissing zijn gevallen, dan telt het onderling
resultaat.
v. mocht er na toetsing van de punten bovenstaande nog geen beslissing zijn, telt het hoogste
legsaldo.
vi. mocht er na toetsing van de punten bovenstaande nog geen beslissing zijn, dan wordt het aantal
gewonnen legs geteld.
vii. indien geen van bovenstaande punten tot een beslissing hebben geleid zal er een
beslissingswedstrijd worden gespeeld. Bij dit kampioenschap zal dat één teamgame zijn.