Financiële update | 19 november 2020

Hallo allemaal,

In de wandelgangen krijgen wij steeds vaker de opmerking te horen omtrent de genoemde vaste financiële lasten die wij als DBBR hebben. Daarnaast krijgen we hier ook mails met vragen over. Het leek ons daarom goed om jullie hier wat meer in mee te nemen.

In een dartseizoen hebben we te maken met vaste financiële verplichtingen. Hierbij kan je denken aan Teambeheer, Bankkosten, Website. Maar ook zijn wij als DBBR werkgever en hebben we hiervoor loonkosten en verplichtingen die hierbij horen. Kosten die we nu maken zonder dat we darten komen neer op zo’n €25.000 euro. Normaliter dragen wij daarnaast ook per lid een bedrag af aan de NDB omdat wij bij hen zijn aangesloten als lid organisatie. Zoals jullie weten zijn we nog in afwachting wat hiermee gaat gebeuren. Deze kosten van een dartseizoen lopen voor ons in 2 boekjaren, 2020 en 2021 voor dit seizoen.

Met het bepalen van deze financiële verplichtingen kunnen we zien dat er straks geen 100% teruggave van de inschrijfgelden mogelijk is. Wanneer we dit zouden moeten doen zal onze vereniging DBBR niet meer bestaan. Hoeveel teruggave hangt er nog om of we sommige vaste kosten kunnen verlagen, wat de NDB / NOC*NSF doet qua afdracht per lid en of we dit seizoen nog een pijltje kunnen gaan gooien in competitieverband??? Dit antwoord blijven we jullie schuldig tot Januari.

Wij hopen dat er ook in de toekomst als we weer een gewone competitie draaien aandacht voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging is. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waar helaas doorgaans weinig animo voor is. Tijdens deze ALV is er ook een jaarverslag van het betreffende boekjaar welke door onze penningmeester wordt toegelicht. Hij maakt vooraf een afspraak met 2 leden welke ook een kascontrole uitvoeren, mocht je hier interesse in hebben zorg dan vooral dat je aanwezig bent op de ALV. Hier benoemen we namelijk elk jaar een kascommissie.

Met sportieve groet,

mede namens de rest van het bestuur, Tilly