Organisatie DBBR

Wedstrijdsecretariaat Tilly van Velzen – Vissers/Evelien van Tol
06-21837647 (zie tijden) Bij geen gehoor: 06-14926530
Bereikbaar van ma t/m don: 19.00 – 21.00 uur
Op vrijdag van 19.00 – 20.00 uur
Bestuur
Voorzitter Tilly van Velzen – Vissers
Penningmeester (Vice-Voorzitter) Ferry van Veen
Secretaris Patricia Roodbergen
Wedstrijdsecretaris Evelien van Tol
Bestuurslid PR & Communicatie Mark Honsbeek
Algemeen bestuurslid Vincent v/d Leek
 Vertrouwens/contactpersoon Petra Hakker
Teammanager Dames LaCo Helen Hofland
Teammanager Heren LaCo John van der Meij
Teammanager DBBR jeugd vacant
Jeugd algemeen vacant
Baancontrole
Vincent v/d Leek
Webmaster
Mark Honsbeek
Kas
Kascommissie Evelien van Tol
Kascommissie Marlous Focke
Overige gegevens
DBBR bankrekeningnr. NL75 RABO 0346 9870 08
Inschrijfnr. KVK 40448131