UITNODIGING DBBR Algemene Leden Vergadering 2020

Het DBBR Bestuur nodigt jullie hierbij uit voor de Algemene Leden Vergadering op 14 april 2020 Locatie: Café t Veen Langeweg 16 Roelofarendsveen Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19:00 uur) AGENDA:
1. Opening
2. Notulen ALV 2019
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van het bestuur seizoen 2018-2019
5. Financiën Pauze
6. Samenstelling dagelijks bestuur, mede bestuursleden, commissie 2019-2020

Dagelijks bestuur:
Voorzitter a.i. – Gerrit Wijnands ( aftredend en niet herkiesbaar )
Penningmeester – Ferry van Veen (zittend) –
Secretaris – Petra Hakker (Zittend)
Medebestuursleden:
Wedstrijdsecretariaat / Bekercompetitie – Irma Koomen –
Bestuurslid Media– Mark Honsbeek –
Algemeen bestuurslid – Tilly van Velzen

Commissie:
Jeugdcommissie – Miranda Azier
Teammanager dames – Helen Hofland
Teammanager heren – John van der Meij
DBBR-ranking – Angelique Boekkooi – Tilly van Velzen-Vissers
Gesloten Bollenstreek – Angelique Boekkooi – Tilly van Velzen-Vissers
7. Planning seizoen 2020-2021
Inschrijving / Laco D-H-J / Competitie / Ranking / PR
8. Rondvraag
9. Sluiting Agendapunten tot 22 Maart 2020 insturen naar: DBBR Secretariaat: per e-mail naar secretaris@dbbr.nl

Namens het bestuur DBBR .
G Wijnands Voorzitter D.B.B.R.