UITNODIGING DBBR ALV in de Katwijkse Dartvereniging (woensdag 4 april 2018)

Het DBBR Bestuur nodigt jullie hierbij uit voor de Algemene Leden Vergadering op 4 april 2018

Agendapunten kunt u tot 25 maart 2018 insturen naar: DBBR Secretariaat: ( per e-mail naar secretaris@dbbr.nl )

Locatie: Katwijkse Dart Vereniging

Stadhoudersdreef 1 2224BN Katwijk

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19:00 uur)

 

AGENDA:

  1. Opening
  2. Notulen vorige ALV 2017
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag van het bestuur seizoen 2016-2017
  5. Financiën

Pauze

  1. Samenstelling dagelijks bestuur, medebestuursleden,commissie 2017-2018

    Dagelijks bestuur:

    – Voorzitter a.i. – Gerrit Wijnands (zittend)

– Penningmeester – Ferry van Veen (zittend)

– Secretaris – Petra Hakker (Zittend)

    Medebestuursleden:

– Wedstrijdsecretariaat / Bekercompetitie – Sandra de Winter

– Algemeen bestuurslid – Roland Scholten

– Algemeen bestuurslid – Marjo Wijnands

    Commissie:

    – Jeugdcommissie – Arjan van der Meij / Miranda Azier

– Teammanager dames – Riekie van Veen

– Teammanager heren – John van der Meij

– DBBR-ranking – Angelique Boekkooi – Tilly van Velzen-Vissers

– Gesloten Bollenstreek –  Angelique Boekkooi – Tilly van Velzen-Vissers

 

    Planning seizoen 2018-2019

Inschrijving  /  Laco D-H-J  /  Competitie  /  Ranking.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Tot a.s. 4 April in de Katwijkse Dart Vereniging

Namens het bestuur DBBR .

G Wijnands.

Voorzitter.

Klik hier voor de notulen van de ALV 2017