Vacatures

Op zoek naar een Voorzitter of Penningmeester

Zoals jullie hebben kunnen lezen in dit bericht zal Tilly van Velzen aftreden als voorzitter. Onze huidige Penningmeester Marco Kleijn staat ervoor open om het voorzitterschap op zich te nemen. Hierdoor zijn we op zoek naar of een nieuwe voorzitter of een nieuwe penningmeester. Zowel de Voorzitter als Penningmeester zijn onderdeel samen met de Secretaris van het Dagelijks Bestuur.

Heb je interesse om je in te zetten voor onze mooie vereniging mail dan naar info@dbbr.nl met je aanmelding en toelichting. We hopen je snel te spreken!

VOORZITTER

Profiel:

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Is besluitvaardig en doortastend
 • Beschikt over inlevingsvermogen
 • Heeft het vermogen te delegeren
 • Een darthart is een pré
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

De taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Penningmeester

Profiel:

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring
 • Je hebt financiële kennis
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Een darthart is een pré

De taken:

 • Financiële administratieve taken
 • Begroting en jaarrekening opstellen
 • Beheer van de bankrekening van de Vereniging
 • Meepraten, denken en beslissen over actualiteiten, toekomst en beleid van DBBR
 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen en ALV, meedenken en beslissen over de agendapunten
 • Aanwezigheid op toernooien/finaledagen