Vanaf 14 september start de DBBR competitie weer, maar wel met wat extra regels!

Beste Leden.

Sinds vorige week hebben we via de NDB het sportprotocol verantwoord darten gekregen.

Dit protocol stelt ons in de gelegenheid om het darten in competitie verband weer op te pakken.
Ons voornemen is om de competitie 2020-2021 te starten in week 38 van 14 tot 18 september.

Maar om op een verantwoorde en veilige manier onze sport weer te beoefenen hebben we zeker jullie medewerking nodig, en ook de medewerking van de uitbaters van de speelgelegenheden.

Het zou voor iedereen verstandig zijn om even de tijd te nemen om dit protocol door te lezen om voor ons de regels welke we hieromheen hebben gemaakt te verduidelijken.

Wij moeten ons bewust zijn dat dit protocol is geschreven om op een verantwoorde manier onze sport te kunnen uitoefenen, maar we moeten ons er nog zeker van bewust zijn dat we darten in een gelegenheid waar nog steeds de anderhalve meter samenleving heerst.

Dus zullen we tijdens de wedstrijden ons moeten houden aan de regels welke gelden in de Horeca, en ons aanpassen aan hun regels.

Dat wil zeggen dat diegene die niet actief aan de wedstrijd meedoen zich aan de anderhalve meter regels moeten houden, en de aanwijzingen en opmerkingen van het horecapersoneel moeten volgen.

In de laatst gehouden bestuursvergadering hebben we hier uitgebreid over gesproken en gekeken wat voor consequenties dit voor de wedstrijden kan hebben.

1. Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, behalve de spelers welke actief aan het spelen zijn moeten gaan zitten op een door de horecagelegenheid beschikbaar gestelde plaats, wij vragen dan ook om de wedstrijden te spelen met een zo beperkt aantal spelers. (B.v. geen supporters, of spelers welke die avond toch niet zullen spelen.) Jullie als captain zullen ook met de horeca uitbaters moeten overleggen om voldoende plaatsen beschikbaar te stellen.

 

2. Speellocaties welke niet aan de richtlijnen voldoen om meerdere teams op dezelfde avond thuis te laten spelen en niet aan de anderhalve meter regels kunnen voldoen krijgen van het wedstrijdsecretariaat het verzoek om teams te verdelen over meerdere avonden. (Let op de afstand tussen de banen dient minimaal 3 meter te bedragen), dit om een veilige afstand tussen de beide wedstrijden te waarborgen.

 

3. Wanneer een team een wedstrijd moet spelen in een locatie waarvan het team niet het vertrouwen heeft om in deze locatie veilig en verantwoord te kunnen spelen, heeft het team het recht om de wedstrijd niet aan te vangen of te staken. Dit dien onmiddellijk door de betreffende captain te worden gemeld bij het wedstrijd secretariaat. Het bestuur zal zich dan beraden of deze wedstrijd kan worden geclaimd of zal worden overgespeeld op neutraal terrein.

 

4. Indien een speler zich niet aan de regels van de horeca houdt, en derhalve door de uitbater uit het pand wordt verwijderd zal deze speler gelden als een speler welke valt onder artikel 12 afwezigheid punt 3 van het wedstrijdreglement van de DBBR.

 

5. Om de contact momenten zo minimaal te houden heeft het bestuur besloten om dit komende seizoen de teamgame te wijzigen in een Sologame (beide captains wijzen een speler aan welke deze sologame gooit), in de Ere en 1e blijft de Round Robin gehandhaafd.

 

6. Ook zullen er dit seizoen geen bekerwedstrijden plaatsvinden, dit om een flexibeler wedstrijdschema te maken en wat extra weken in te plannen om wedstrijden uit te stellen of om wedstrijden in te halen, ook zullen we deze vrije weken gebruiken om z.g. gestaakte wedstrijden alsnog te kunnen spelen.

 

Wij als bestuur begrijpen dat we nogal veel vragen van jullie, maar om een veilige en verantwoorde competitie te kunnen organiseren moeten we deze maatregelen nemen.

We vragen dan ook aan de captains om deze regels te bespreken met de horeca uitbaters van jullie speelgelegenheden en hen bij eventuele vragen naar mij door te verwijzen.

Met een sportieve groet.
Gerrit Wijnands
Voorzitter D.B.B.R.
0252376305 (Graag bellen na 19.00 uur)
Gerritwijnands@ziggo.nl

LEES HIER HET NDB PROCOTOL VERANTWOORD DARTEN