Wij willen u voorstellen aan onze nieuwe voorzitter a.i., Tilly van Velzen – Vissers

Beste Leden,

Onlangs hebben jullie het bericht kunnen lezen omtrent het aftreden als voorzitter van Gerrit Wijnands. Hij heeft onze bond gebracht waar we nu staan, daar zijn wij hem als huidig bestuur ontzettend dankbaar voor! Zijn aftreden was geen nieuw nieuws en hebben wij tijdens bestuursvergaderingen flink over geboomd. Op de vacature welke is geplaatst zijn er geen reacties ontvangen, wel was er een huidig bestuurslid al enthousiast om deze functie eventueel te gaan bekleden. Deze knoop is dan ook doorgehakt op de 1e bestuursvergadering na de ALV.

Tilly van Velzen zal het stokje van Gerrit Wijnands overnemen als voorzitter a.i.

Hallo allemaal! Mijn naam is Tilly van Velzen – Vissers, bijna 34 jaar en gevestigd in Roelofarendsveen. Althans gevestigd… Samen met mijn man Johan hier eind Augustus een woning gekocht en momenteel nog volop bezig met klussen.

Voor het merendeel van onze leden ben ik geen onbekende. Samen met Angelique van der Linden hebben wij o.a. de Ranking toernooien van de DBBR georganiseerd en heb ik iets langer dan een jaar meegedraaid als algemeen bestuurslid. Zoals ik het zie heb ik nog heel veel te leren over het reilen en zeilen binnen de DBBR en daarbij ook de NDB. Om deze reden ben ik dan ook heel erg dankbaar dat Gerrit zich nog beschikbaar stelt als adviseur voor ons allen. Daarnaast heb ik het enorme vertrouwen dat wij met het huidige bestuur en al onze leden het schip DBBR voort kunnen stuwen.

Ik heb er in ieder geval super veel zin in om deze uitdaging aan te gaan. Ik zeg uitdaging omdat we ons momenteel niet middenin een normaal dartseizoen bevinden. Covid-19 heeft voor ons darters en de horecagelegenheden waar wij onze geliefde sport kunnen beoefenen flink roet in het eten gegooid. Hierover hebben wij jullie allen zo goed mogelijk geprobeerd te informeren d.m.v. een bericht op onze site, online-meeting via Teams en op de ALV is hierover uitgebreid gesproken. Mocht blijken dat wij in Januari op een verantwoorde manier een halve competitie kunnen starten zou dat mooi zijn. Er is alleen een zeer reële kans aanwezig dat dit seizoen helemaal geschrapt zal moeten worden. Bij beide scenario’s is het aan ons allen de zaak om nog even geduldig te zijn en ons als bestuur de tijd te geven e.e.a. uit te zoeken. Qua inschrijfgelden zijn wij o.a. afhankelijk wat de NDB doet met de afdracht per lid welke gedaan moet worden aan NOC NSF en de vaste lasten van onze vereniging. Omtrent deze vaste lasten zijn wij op de achtergrond al wat onderzoek aan het verrichten en proberen deze zo laag mogelijk te houden. Dit hopen wij echt in Januari aan jullie te kunnen communiceren. Er bestaat helaas geen kant en klare gebruiksaanwijzing hoe om te gaan met deze situatie. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om beslissingen te maken met aan de ene kant op de balans de leden en aan de andere kant van de balans een gezonde vereniging.

Als slot wil ik jullie meegeven dat wij als bestuur streven naar een zo open mogelijke communicatie en wij richting de toekomst willen kijken. Daarom staan wij ook open voor op- en aanmerkingen alleen willen wij een ieder verzoeken dit via de officiële kanalen te doen :

https://dbbr.nl/organisatie/

Verder hoop ik snel in de toekomst live kennis te kunnen gaan maken met jullie!

Met sportieve groet,

Tilly, mede namens de rest van het bestuur.